phone +420 604 446 423
email jana.kristofova@centrum.cz
Vítá Vás Jana Krištofová

Psychologické konzultace, poradenství v oblasti výchovy


NABÍZÍM
 • konzultace v oblasti vztahové problematiky
 • krizová intervence
 • růstová práce s dětmi, dospívajícími a dospělými (individuálně i ve skupině)
 • práce s rodinou
 • poradenství v oblasti výchovy, rodinného uspořádání v období rozvodu
 • relaxace

icon DOSPĚLÝM KLIENTŮM
 • krizová intervence
 • zvládání stresu a přetížení, úzkostí, depresí
 • opakujících se pocitů strachu, často se vracející splíny, pocity osamocení
 • práce se somatickými obtížemi, které pramení z psychických příčin (bolesti hlavy, zažívacího traktu, bolesti zad, atd.)
 • podpora a péče jedinců při dlouhodobém onemocnění
 • péče a podpora lidem pečujícím o psychicky nebo somaticky nemocného
 • podpora a provázení jedince v procesu zvyšování sebedůvěry
 • podpora při rozvoji vlastních schopností, tvořivosti, sebejistoty
 • porozumění obtížím v životě
 • podpora sebenaplnění a osobní seberealizace jedince
 • podpora v hledání naplňujícího partnerství

icon DĚTEM A ADOLESCENTŮM
 • konzultace v oblasti výchovy dítěte
 • zvládání nových a náročných situací v životě dítěte či celé rodiny (narození sourozence, vstup do školy, adolescentní krize)
 • pomoc a provázení při ztrátě blízké osoby
 • adaptace na novou konstelaci rodiny (rozvod, nové rodiny, nemocný člen v rodině apod.)
 • podpora dítěte při zvládání rodinné zátěže při pečování o nemocného člena rodiny
 • péče o děti s dlouhodobými obtížemi při usínání či spaní mimo ložnici rodičů
 • práce s dětmi, kteří mají obtíže se zapojit do dětského kolektivu
 • provázení nelehkým procesem dospívání spojeným s emoční labilitou, depresemi, někdy i sebepoškozováním

icon RODINÁM
 • podpora při řešení vztahových a rodinných problémů
 • podpora rodičům, kteří si nejsou jisti svou rodičovskou rolí
 • podpůrná péče při ztrátě blízké osoby
 • provázení, podpora a péče při procesu založení patchworkové rodiny (spojení dvou rodinných systémů)
 • adaptace na zátěžovou situaci v rodině (rozvod, založení nové rodiny, nemocná osoba v rodině, apod.)
 • podpora při vytváření spokojenějšího uspořádání rodinného systémuO MNĚ

TERMÍN SETKÁNÍ

Dle telefonické domluvy.

Úvodní setkání poskytuji jako informativní. Na tomto setkání máte možnost sdělit své obtíže a očekávání já vám sdělím své možnosti a jakým způsobem pracuji. Svůj přístup zakládám především úctě a respektu. Všechny informace, které mi během setkání sdělíte, jsou důvěrné. Výjimkou mohou být situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé a také ohlašovací povinnost u některých trestných činů.

ordinace

CENÍK

Individuální konzultace (60 min.) 700 Kč
Individuální konzultace (90 min.) 1 000 Kč
Rodinné setkání (rodiče + dítě nebo terapie sourozenců) (90 min.) 1 200 Kč
Individuální relaxace (50 min.) 500 Kč

Na konzultaci je třeba se předem telefonicky objednat. Pokud knzultaci odvoláte je potřeba zatelefonovat nejméně 24 hodin předem. V případě, že tak neučiníte, hodina je stále rezervována pro Vás a tedy i účtována v plné výši. Pokud odvolám naše předem naplánované sezení v čase kratším, než 24 hodin, jsem povinna Vám následující sezení poskytnout zdarma.


KONTAKT
Naleznete nás na adrese K Hrnčířům 263, Praha 4 - Háje v pracovně v 2. patře.

icon 1 K Hrnčířům 263, Praha 4 - Háje

Doprava:

• Z metra C Háje, Opatov - autobusem č. 165, 325, 326, 327 na zastávku „Pod Vsí“.

• Autem, projíždíte městskou částí Prahy 4 - Šeberov směrem Hrnčíře. Po pravé straně uvidíte objekt zdravotního střediska Šeberov, kde se nachází lékárna. U budovy je malé parkoviště s možností parkování zdarma.

icon 2 +420 604 446 423

icon 3www.psychologiejk.cz

icon 4 jana.kristofova@centrum.cz

icon 1 Fotografie ordinace


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
Nově zavedené detašované preacoviště naleznete na adrese Za podjezdem 855, Praha 10 - Kolovraty

icon 1 Za podjezdem 855, Praha 10 - Kolovraty

Doprava:

• Vlakem Praha Hl.n. - Praha Kolovraty (směr Říčany - Benešov). Dále je nutné přejít koleje, jít ulicí Albíny Hochové až do ulice Za podjezdem.

• Z metra C Háje, autobusem č. 267 směr Nedvězí a vystoupit na stanici „Kolovraty“ (zastávka na znamení). Cesta trvá cca. 10 minut. Po podejití mostu stačí přejít na prvním přechodu pro chodce.

• Autem po dálnici D1 směr Říčany, nebo přes obec Praha - Uhříněves.

• Naleznete mne v přízemí bytového domu zelené barvy. Vchod zleva - zahrádkou. U budovy je parkoviště s možností parkování zdarma

icon 1 Fotografie ordinace

icon
Situace co nás trápí se často vracejí, pokud jim lépe neporozumíme.